Grønlandsk kørekort

Det er muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort med sædvanlig bopæl i Danmark, at få sidestillet deres grønlandske kørekort med et dansk kørekort.

Indehaveren af det grønlandske kørekort skal kunne dokumentere, ved forevisning af en af Færdselsstyrelsen godkendt blanket, at have gennemført 2 lektioner af mindst 45 minutters varighed ved en dansk kørelærer. Lektionerne skal indeholde by-, landevejs- og motorvejskørsel.

Herefter vil det grønlandske kørekort i enhver henseende blive sidestillet med et dansk kørekort og giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i Grønland i den i kørekortet angivne gyldighedsperiode, med mindre denne er længere end til indehaverens fyldte 70. år for kørekort til gruppe 2.

Det er dog stadig muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort med sædvanlig bopæl i Danmark, at få ombyttet kørekortet til et dansk kørekort ved aflæggelse af en kontrollerende køreprøve.

Kontakt os

For Grønlandsk kørekort

Det koster ikke noget at tilmelde sig holdstart, da første teorigang er en intro aften, så reserver din plads i dag.