Generhvervelsespakken

 • Online teori
 • Pris: 350,-
 • 2 kørelektioner på vej
 • á 45 min. Pris: 1100,-
 • Leje af bil til praktisk prøve
 • Pris: 1400,-
 • Total for pakken
 • Pris: 2580,-
 • + gebyr på 890,- til politiet.
 • Total for pakken inkl. gebyr
 • Pris: 3740,-

Generhvervelse

Betinget frakendelse

Hvis du overtræder færdselsloven, kan du få en betinget frakendelse af førerretten.

Hvis du bliver betinget frakendt, så beholder du din førerret, og dermed dit kørekort, på vilkår af:

1. at du aflægger og består en kontrollerende køreprøve senest seks måneder efter, at afgørelsen herom er endelig.

2. at du i en prøvetid på tre år ikke overtræder færdselsloven, så førerretten skal frakendes.

Politiet indkalder dig til en kontrollerende køreprøve, som består af en teoretisk og en praktisk prøve. Indkaldelsen bliver sendt til dig via e-Boks eller brev. Det vil fremgå af brevet, inden for hvilken frist du skal have bestået prøven, og til hvilken kørekortkategori prøven skal aflægges.

Ubetinget frakendelse af førerretten

Hvis du bliver ubetinget frakendt, så mister du din førerret, og dermed også dit kørekort. Det betyder, at du skal aflevere dit kørekort til politiet.

Frakendelsestiden bliver fastsat til et tidsrum mellem seks måneder og 10 år. Under særlige, skærpende omstændigheder kan du risikere at få frakendt førerretten for bestandigt.

Efter udløbet af frakendelsestiden skal du generhverve førerretten, hvis du igen ønsker at føre motorkøretøj, som kræver kørekort.

Du skal i den forbindelse bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Du kan tidligst aflægge den praktiske køreprøve en måned før frakendelsestidens udløb.

Hvis du har haft kørekort mindre end 3 år skal du gå til Kørselsforbud

Generhvervelsespakken

 • Online teori
 • Pris: 350,-
 • 2 kørelektioner på vej
 • á 45 min. Pris: 1100,-
 • Leje af bil til praktisk prøve
 • Pris: 1400,-
 • Total for pakken
 • Pris: 2580,-
 • + gebyr på 890,- til politiet.
 • Total for pakken inkl. gebyr
 • Pris: 3740,-