Køreskolen DriveZone

Generhvervs pakken


Ubegrænset teori - til du består: 1200.-


2 kørelektioner på vej á 45 min: 900.-


Leje af bil til praktisk prøve: 900.-


Total for pakken: 3000.-


Ikke med i pakken er gebyr til politiet: 890.-


Total for pakken ink. gebyr: 3890.-
Betinget frakendelse

Hvis du overtræder færdselsloven, kan du få en betinget frakendelse af førerretten.


Betingelser for at beholde førerret og kørekort

Hvis du bliver betinget frakendt, så beholder du din førerret, og dermed dit kørekort, på vilkår af:

 

  1. at du aflægger og består en kontrollerende køreprøve senest seks måneder efter, at afgørelsen herom er endelig, og
  2. at du i en prøvetid på tre år ikke overtræder færdselsloven, så førerretten skal frakendes.

Politiet indkalder dig til en kontrollerende køreprøve, som består af en teoretisk og en praktisk prøve. Indkaldelsen bliver sendt til dig via e-Boks eller brev. Det vil fremgå af brevet, inden for hvilken frist du skal have bestået prøven, og til hvilken kørekortkategori prøven skal aflægges.


Ubetinget frakendelse af førerretten


Hvis du bliver ubetinget frakendt, så mister du din førerret, og dermed også dit kørekort. Det betyder, at du skal aflevere dit kørekort til politiet.

Frakendelsestiden bliver fastsat til et tidsrum mellem seks måneder og 10 år. Under særlige, skærpende omstændigheder kan du risikere at få frakendt førerretten for bestandigt.

Efter udløbet af frakendelsestiden skal du generhverve førerretten, hvis du igen ønsker at føre motorkøretøj, som kræver kørekort. Du skal i den forbindelse bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Du kan tidligst aflægge den praktiske køreprøve en måned før frakendelsestidens udløb.


Hvis du har haft kørekort mindre end 3 år skal du gå til Kørselsforbud